Kewords [ 1100mpa optical glass plate ] trận đấu 2 các sản phẩm.
Mua Tấm thủy tinh thạch anh có hình dạng đặc biệt Tấm thủy tinh thạch anh mờ hợp nhất trực tuyến nhà sản xuất

Tấm thủy tinh thạch anh có hình dạng đặc biệt Tấm thủy tinh thạch anh mờ hợp nhất

Tên sản phẩm: Tấm thủy tinh thạch anh hợp nhất mờ có hình dạng đặc biệt
Vật chất: Thủy tinh thạch anh
Tỉ trọng: 2,2g / cm3
Mua Bộ phận thủy tinh tùy chỉnh 1100Mpa Khoang cộng hưởng thủy tinh thạch anh cho thí nghiệm niêm phong chân không trực tuyến nhà sản xuất

Bộ phận thủy tinh tùy chỉnh 1100Mpa Khoang cộng hưởng thủy tinh thạch anh cho thí nghiệm niêm phong chân không

Tên sản phẩm: Khoang cộng hưởng thủy tinh thạch anh cho thí nghiệm niêm phong chân không
Loại: Đĩa thủy tinh
Khoa học Vật liệu: Thủy tinh thạch anh
1